Tjenester

Tjenester
  • Arkitekttegninger for idégrunnlag, prising, byggemelding og utførelse (inkl. detaljer).
  • 3D-visualisering, animasjoner og fotorealisme (interiør og eksteriør).
  • Sol/skygge- diagrammer.
  • Salgsmateriell og illustrasjoner for proff-kunder.
  • Søknadsarbeide/byggemelding.
  • Kart, regulerings- tjenester og visualisering.
  • Uavhengig kontroll av boliger (våtrom og lufttetthet).
  • Energi- og varmetaps- beregninger.
  • Prosjekteringsansvar tiltaksklasse 1.
  • Prosjektledelse og andre relevante konsulentoppdrag relatert til byggevirksomhet og eiendomsutvikling.