Søknad/kontroll

Beskrivelse:

Bedriften påtar seg søker-ansvar for alle typer tiltak inntil tiltaksklasse 2, og har bred erfaring med søknadsarbeid i mange av landets kommuner (fra Harstad til Lindesnes). I tillegg utfører vi også uavhengig kontroll av boliger i tiltaksklasse 1 (våtrom og lufttetthet).